Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Hoạt động VIP trong thời gian có hạn: Chia sẻ Voucher nâng hạng VIP và Voucher hoàn tiền trị giá 30.000 USDT!

2022-03-23 08:09
Thời gian diễn ra ưu đãi: Từ 07:00 ngày 23/03/2022 đến 06:59 ngày 30/03/2022 (Giờ Việt Nam)
Ưu đãi A: Theo dõi @BinanceVIP để nhận Voucher nâng hạng VIP!
Theo dõi @BinanceVIP trên Twitter, retweet và thích tweet được ghim để tham gia vào chương trình ưu đãi này. 20 người tham gia do Binance lựa chọn, mỗi người sẽ nhận được một Voucher nâng hạng VIP+1, nơi người dùng có thể tận hưởng các lợi ích dành cho tài khoản lên đến cấp VIP 4 trong 60 ngày (cấp VIP tối đa sau khi nâng hạng sẽ là VIP 4). Tham khảo @BinanceVIP để biết thêm thông tin.
Ưu đãi B: Thử thách nâng hạng cấp độ VIP - Chia sẻ Voucher hoàn tiền trị giá 30.000 USDT!
Người dùng giao dịch và nâng hạng cấp độ VIP của họ lên phạm vi từ VIP 1 đến VIP 5 trong thời gian ưu đãi sẽ đủ điều kiện tham gia thử thách này. Người dùng được chọn có thể chia sẻ Voucher hoàn tiền trị giá 30.000 USDT. Cấp độ VIP của người dùng vào 06:59 ngày 31/03/2022 (Giờ Việt Nam) sẽ được xem xét.
Năm người chiến thắng sẽ được chọn từ tất cả những người dùng đủ điều kiện theo Quy tắc lựa chọn giải thưởng dựa trên Giá trị hàm băm của Binance Chain để nhận được phần thưởng.
Phần thưởng được phân bổ như sau:
Người chiến thắng được chọn (theo thứ tự tăng dần)
Voucher hoàn tiền Spot
Hạng nhất
10.000 USDT
Hạng hai
8.000 USDT
Hạng ba
6.000 USDT
Hạng tư
4.000 USDT
Hạng năm
2.000 USDT
Làm thế nào để tham gia?
 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn để giao dịch. Vui lòng truy cập Chương trình VIP để kiểm tra cấp độ VIP hiện tại của bạn.
 • Bước 2: Nâng hạng cấp độ VIP của bạn từ VIP 1 đến VIP 5 trong thời gian ưu đãi để đủ điều kiện. Bạn có thể nâng hạng cấp độ VIP bằng cách tăng khối lượng giao dịch Spot hoặc hợp đồng tương lai và nắm giữ nhiều BNB hơn.
 • Bước 3: Người dùng được chọn sẽ nhận được Voucher hoàn tiền trong vòng hai tuần sau khi chương trình ưu đãi kết thúc.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Hoạt động A
  • Voucher nâng hạng VIP sẽ được phân bổ trong vòng hai tuần sau khi thời gian ưu đãi kết thúc. Thời hạn hiệu lực của Voucher nâng hạng VIP được ấn định là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi Voucher nâng cấp VIP.
  • Cấp VIP tối đa sau khi đổi Voucher nâng hạng VIP sẽ là VIP 4. 
 • Hoạt động B
  • Danh sách những người chiến thắng sẽ được công bố trên trang web Binance dưới dạng UID trong vòng hai tuần sau hoạt động.
  • Những người dùng đã tham gia Chương trình VIP Holders hoặc Chương trình VIP Invitation, hoặc đổi Voucher nâng hạng VIP, sẽ không đủ điều kiện tham gia thử thách này.
  • Người thắng cuộc sẽ nhận được Voucher hoàn tiền trong vòng hai tuần sau khi chương trình ưu đãi kết thúc. Thời hạn hiệu lực của Voucher hoàn tiền được quy định là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi Voucher hoàn tiền.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của các giao dịch bị xem là giao dịch wash trade, đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, tự giao dịch hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường, v.v.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa mọi chương trình hoặc quy định của chương trình.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.