Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Thông báo về việc chuyển đổi các token Bitcoin SV (BCHSV) sang BUSD (14/10/2021)

Binance
2021-10-15 06:05
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ tiến hành chuyển đổi các token Bitcoin SV (BCHSV) bị huỷ niêm yết sang BUSD theo tỷ lệ số token người dùng đang giữ vào thời điểm chụp số dư vào lúc 07:00 ngày 01/11/2021 (Giờ VN).
Xin lưu ý nếu bạn vẫn giữ các token Bitcoin SV (BCHSV) sau thời gian chụp số dư, Binance sẽ thay các token này bằng số lượng BUSD tương đương dựa trên giá đóng cửa trung bình trong 7 ngày trước đó (11:59:59 PM UTC) như được hiển thị trên CoinMarketCap.
Lưu ý:
  • Hoạt động rút các token ở trên khỏi Binance sẽ được tiếp tục hỗ trợ (tuỳ theo điều kiện và tính khả dụng của mạng lưới) cho đến ngày và thời gian chụp số dư, và sau đó sẽ bị tạm ngưng.
  • Các giao dịch nạp các token được niêm yết ở trên sẽ không được ghi nhận vào tài khoản của bạn. 
  • Quá trình chuyển đổi có thể kéo dài đến 2 tuần. Chúng tôi sẽ không có thông báo riêng biệt nào thêm.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
14/10/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Nhận APY lên đến 66% khi gửi tiết kiệm PIVX cùng Binance Savings