Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật bảo trì ví

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp và hard fork Decred (DCR)

2022-05-04 04:24
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp và hard fork Decred (DCR).
  • Sự kiện nâng cấp và hard fork Decred (DCR) sẽ diễn ra tại chiều cao khối Decred số 657.280. Chức năng nạp và rút DCR sẽ bị tạm ngưng từ khoảng 08:00 ngày 09/05/2022 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch Decred (DCR) sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork.
  • Sự kiện nâng cấp và hard fork Decred (DCR) sẽ diễn ra tại chiều cao khối Decred số 657.280.
  • Binance sẽ xử lý mọi yêu cầu kỹ thuật cho tất cả người dùng đang nắm giữ DCR trong tài khoản Binance.
  • Việc nâng cấp và hard fork Decred (DCR) sẽ không tạo ra token mới.
  • Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút DCR một khi chúng tôi cho rằng mạng lưới sau khi nâng cấp đã ổn định và sẽ không gửi thêm thông báo đến người dùng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
29/04/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.