Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Airdrop

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ Chương trình Airdrop Songbird (SGB) cho người nắm giữ XRP (XRP)

2021-10-29 01:45
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ Chương trình AirdropSongbird (SGB) cho người nắm giữ XRP (XRP). Binance sẽ chụp số dư vào thời điểm ghi nhận số sổ cái XRP đã xác minh đầu tiên trước hoặc vào lúc 07:00 AM ngày 12/12/2020 (giờ Việt Nam). Số lượng SGB airdrop cho mỗi người nắm giữ XRP sẽ được tính toán dựa theo tỷ lệ: XRP:SGB = 1 : 0,1511.
Lưu ý:
  • Ảnh chụp sẽ chụp hiển thị số dư XRP trong ví Spot, tài khoản Margin, Savings, và ví Futures ký quỹ bằng Coin, trừ ví Futures ký quỹ USDT. Những khoản thanh toán lãi XRP chưa được phân bổ sẽ không được tính để nhận airdrop.
  • XRP được vay từ tài khoản margin hay khoản vay tiền mã hóa, hoặc XRP được chuyển đến ví spot từ các tài khoản này sẽ không đủ điều kiện để nhận airdrop.
  • Các số dư XRP dưới 10 XRP (bao gồm cả đang đặt lệnh) sẽ không đủ điều kiện để nhận airdrop.
  • Đối với giao dịch và niêm yết SGB trên Binance, SGB sẽ phải trải qua quá trình đánh giá khắt khe của Binance giống như tất cả các đồng coin/token khác. Việc được hỗ trợ airdrop không đảm bảo SGB sẽ được niêm yết phục vụ giao dịch. Binance không đảm bảo bất kỳ lượt niêm yết nào theo chính sách nội bộ của mình.
  • Binance sẽ phân bổ token SGB sau khi dự án hoàn thành việc phân phối token SGB cho chủ sở hữu XRP. Chúng tôi sẽ đăng một thông báo khác sau khi quá trình phân bổ đã hoàn tất.
  • Các cá nhân, tổ chức ở Hoa Kỳ và ở những quốc gia bị cấm vận không đủ điều kiện để nhận airdrop này. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Binance.
Để biết thêm thông tin về cách token SGB sẽ được airdrop cho người dùng nắm giữ XRP, vui lòng tham khảo:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
28/10/2021
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
*Lưu ý: thông báo này đã được chỉnh sửa vào ngày 29/11/2021 ở bản Tiếng Việt để cập nhật chính xác về điều kiện số dư XRP