Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Komodo (KMD)

Binance
2021-09-28 07:15
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork cho Komodo (KMD).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork của Komodo (KMD) sẽ diễn ra tại block KMD số 2.588.672. Hoạt động nạp và rút KMD sẽ bị tạm ngưng kể từ 18:30 ngày 27/09/2021 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới & hard fork của Komodo (KMD) sẽ được thực hiện tại block KMD số 2.588.672
  • Thời gian tạm ngừng đối với hoạt động nạp và rút cho KMD chỉ mang tính chất tham khảo cho người dùng và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian trên block.
  • Hoạt động giao dịch KMD sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ KMD trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp và hard fork KMD này sẽ không dẫn đến việc tạo ra token mới.
  • Chúng tôi sẽ mở lại hoạt động nạp và rút tiền KMD khi nhận định rằng mạng lưới sau quá trình nâng cấp đã ổn định và sẽ không gửi thêm thông báo nào nữa đến người dùng.
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng và hard fork, vui lòng tham khảo những thông tin sau: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
27/09/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Instagram: https://www.instagram.com/binance 
Binance có toàn quyền quyết định, điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Binance hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 17