Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance bổ sung CELO, COTI, FLUX, HBAR, ICX, POND, YGG trên Cross Margin và BTC/USDC, CELO/BUSD, ETH/USDC, FTM/ETH, LINK/ETH, LUNA/ETH, POWR/ETH, SAND/ETH, SOL/ETH, SYS/USDT, XMR/ETH trên Isolated Margin

2022-01-24 04:47
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã bổ sung CELO, COTI, FLUX, HBAR, ICX, POND YGG làm tài sản có thể vay mới trên Cross Margin cùng các giao dịch cặp mới BTC/USDC, CELO/BUSD, ETH/USDC, FTM/ETH, LINK/ETH, LUNA/ETH, POWR/ETH, SAND/ETH, SOL/ETH, SYS/USDT XMR/ETH trên Isolated Margin.
Các cặp Cross Margin mới: ATOM/BUSD, CELO/BUSD, CELO/USDT, COTI/USDT, COTI/BUSD, FLUX/USDT, FLUX/BUSD, HBAR/USDT, HBAR/BUSD, ICX/USDT, ICX/BUSD, LINK/BUSD, POND/USDT, POND/BUSD, POND/BTC, YGG/USDT, YGG/BUSD.
Các cặp Isolated Margin mới: BTC/USDC, CELO/BUSD, ETH/USDC, FTM/ETH, LINK/ETH, LUNA/ETH, POWR/ETH, SAND/ETH, SOL/ETH, SYS/USDT, XMR/ETH.
Vui lòng xem Dữ liệu Margin (Ký quỹ) để biết danh sách của những tài sản ký quỹ mới nhất và thông tin về các cấp hạn mức và lãi suất cụ thể.
Thông tin khác:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Margin là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng mang đến cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng Margin.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
21/01/2022
 
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.