Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance hỗ trợ giao dịch Margin cho GRT, NBS, GTO, MITH và GBP

Binance
2020-12-25 12:54
Xin chào các Binancian,
Binance đã cho phép giao dịch Cross Margin và Isolated Margin đối với các tài sản và cặp giao dịch sau:
Tài sản Cross Margin mới: GRT
Cặp giao dịch Cross Margin mới: GRT/BTC, GRT/USDT, GRT/ETH.
Tài sản Isolated Margin mới: NBS, GTO, MITH, GBP
Cặp giao dịch Isolated Margin: NBS/BTC, NBS/USDT, GTO/BTC, GTO/USDT, MITH/BTC, MITH/USDT, BNB/GBP, BTC/GBP, ETH/GBP, GBP/BUSD, GBP/USDT, XRP/GBP, XLM/EUR.
Thông tin thêm:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
25/12/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi:
Bài viết liên quan
Binance Pool tiến hành thay đổi URL Mining Stratum của BTC