Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới

Binance Futures ra mắt Hợp đồng vĩnh cửu BTCBUSD

Binance
2021-01-11 15:34
Xin chào các Binancian,
Binance Futures sẽ hỗ trợ Hợp đồng vĩnh cửu BTCBUSD, bắt đầu giao dịch từ 14:00 PM ngày 12/1/2021 (giờ Việt Nam). Người dùng sẽ có thể sử dụng đòn bẩy từ 1-50x. Các Hợp đồng vĩnh cửu BTCBUSD là các Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD và sử dụng BUSD làm tài sản thế chấp, tính giá và thanh toán.
Ngoài ra, Binance Futures sẽ điều chỉnh phí thanh toán bảo hiểm cho các hợp đồng tương lai USDⓈ-M vào lúc 12:00 PM 11/01/2021 (Giờ Việt Nam) và được quy định như bảng bên dưới.
Thay đổi về Phí bảo hiểm:
USDⓈ-M Futures
Phí bảo hiểm (trước khi điều chỉnh)
Phí bảo hiểm (sau khi điều chỉnh)
BTCUSDT
0.50%
1.00%
ETHUSDT và Các hợp đồng có đòn bẩy tối đa 75X
0.75%
1.50%
Các hợp đồng có đòn bẩy tối đa 50X & 20X
1.00%
2.00%
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
11/01/2021
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Tải xuống cho Android & Tải xuống cho iOS
Kết nối với chúng tôi:
Bài viết liên quan
Binance Futures sẽ triển khai Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu CTSI ký quỹ bằng USDT với đòn bẩy lên đến 25X