Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết tiền pháp định mới

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance P2P thêm các yêu cầu mới về việc đăng quảng cáo

2021-04-01 11:20
Thân gửi các Binancian,
Để tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch P2P, Binance đã bổ sung yêu cầu mới khi người dùng đăng quảng cáo thương mại của mình trên nền tảng sàn giao dịch P2P.
Trước việc áp dụng những điều khoản mới, dưới đây là những người dùng có thể đăng quảng cáo P2P để mua tiền hoá:
Phân loại người dùngYêu cầu
Thương nhân P2PĐã được xác minh bởi đội ngũ Binance P2P
Người dùng thông thường (không phải thương nhân)
Những người dùng muốn sử dụng dịch vụ cần đáp ứng được những yêu cầu sau:
  • Thời gian đăng ký >= 30 ngày
  • Hoàn tất xác minh danh tính và xác thực SMS
  • Số lượng lệnh P2P đã hoàn thành >= 20
  • Tỷ lệ hoàn thành lệnh P2P trong 30 ngày >= 80%
  • Số lượng đối tác giao dịch duy nhất> = 10
Lưu ý:
  • Trong thị trường Trung Quốc, chỉ những thương nhân đã được xác minh mới có thể đăng quảng cáo;
  • Các yêu cầu mới chỉ áp dụng khi người dùng đăng quảng cáo mua tiền mã hoá (hiển thị trong trang bán tiền mã hoá);
  • Các lệnh P2P đã hoàn thành là các lệnh P2P có trạng thái hiển thị là “Đã hoàn thành”;
  • Tỷ lệ hoàn thành lệnh trong 30 ngày = 1 - tổng số lệnh đặt mua bị hủy trong 30 ngày qua / tổng số lệnh đã hoàn thành trong 30 ngày qua;
  • Người dùng sẽ có thể không đăng được quảng cáo mới khi tỷ lệ hoàn thành lệnh đặt trong 30 ngày giảm, nhưng quảng cáo được tạo trước khi tỷ lệ hoàn thành giảm sẽ hiển thị như hiện tại.
Thông tin tham khảo thêm:
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Người dùng sẽ chịu mọi rủi ro nếu có từ việc sử dụng các dịch vụ của Binance P2P, các thông tin cũng như các nội dung khác (của cả bên thứ ba) được bao gồm hoặc có thể truy cập từ các dịch vụ của Binance P2P. Trách nhiệm duy nhất của chúng tôi là xử lý giao dịch thanh toán của bạn. Tất cả các khoản thanh toán đều đã được xem như hoàn tất sau khi hoàn thành giao dịch trừ khi có quy định khác theo quy định pháp luật. Nền tảng Binance P2P không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ một khoản thanh toán đã hoàn thành. Cả nền tảng Binance P2P và người bán đều không chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn đối với khoản thanh toán đã hoàn thành.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
01/04/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Lưu ý:
Thông báo này đã được cập nhật vào ngày 08/04/2021 để nêu rõ tác động của việc giảm tỷ lệ hoàn thành đối với khả năng hiển thị của quảng cáo;
Thông báo này đã được cập nhật vào ngày 14/05/2021 để bổ sung các yêu cầu mới cho việc đăng quảng cáo.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.