Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance ra mắt sản phẩm Dual Investment giai đoạn thứ 62

Binance
2021-10-14 08:01
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Chúng tôi vui mừng thông báo ra mắt sản phẩm Dual Investment giai đoạn thứ 62. Hãy đăng ký sản phẩm Dual Investment để nhận mức lãi suất cao hơn đáng kể. 
  • Thời gian bắt đầu đăng ký: 17:00 ngày 13/10/2021 (Giờ Việt Nam)
  • Hình thức đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
Đăng ký Dual Investment NGAY!
Tăng và Được thực hiện
Đối tượng người dùng: Những người dùng có quan điểm rằng giá sẽ không dao động cao hơn giá thực hiện vào ngày giao hoặc muốn chuyển đổi đơn vị tiền tệ gửi vào thành đơn vị tiền tệ thay thế theo giá thực hiện
Đơn vị tiền tệ gửi vào
Đơn vị tiền tệ thay thế
Giá thực hiện
Ngày chuyển giao
BTC
BUSD
56.000 USD
05/11/2021
BTC
BUSD
57.000 USD
05/11/2021
BTC
BUSD
58.000 USD
05/11/2021
BTC
BUSD
59.000 USD
05/11/2021
BTC
BUSD
60.000 USD
05/11/2021
BTC
BUSD
61.000 USD
05/11/2021
BTC
BUSD
62.000 USD
05/11/2021
BTC
BUSD
63.000
05/11/2021
BTC
BUSD
64.000
05/11/2021
BTC
BUSD
65.000
05/11/2021
BTC
BUSD
66.000 USD
05/11/2021
ETH
BUSD
3.500 USD
05/11/2021
ETH
BUSD
3.600 USD
05/11/2021
ETH
BUSD
3.700 USD
05/11/2021
ETH
BUSD
3.800 USD
05/11/2021
ETH
BUSD
3.900 USD
05/11/2021
ETH
BUSD
4.000 USD
05/11/2021
ETH
BUSD
4.100 USD
05/11/2021
ETH
BUSD
4.200 USD
05/11/2021
ETH
BUSD
4.300 USD
05/11/2021
ETH
BUSD
4.400
05/11/2021
ETH
BUSD
4.500
05/11/2021
Giảm và Được thực hiện
Đối tượng người dùng: Những người dùng có quan điểm rằng giá sẽ không dao động thấp hơn giá thực hiện vào ngày giao hoặc muốn chuyển đổi đơn vị tiền tệ gửi vào thành đơn vị tiền tệ thay thế theo giá thực hiện
Đơn vị tiền tệ gửi vào
Đơn vị tiền tệ thay thế
Giá thực hiện
Ngày chuyển giao
USDT & BUSD
BTC
55.000 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
BTC
54.000 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
BTC
53.000 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
BTC
52,000 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
BTC
51.000 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
BTC
50.000 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
BTC
49.000 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
BTC
48.000 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
BTC
47,000 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
BTC
46.000 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
ETH
3.400 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
ETH
3.300 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
ETH
3.200 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
ETH
3.100 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
ETH
3.000 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
ETH
2.900 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
ETH
2.800 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
ETH
2.700 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
ETH
2.600 USD
05/11/2021
USDT & BUSD
ETH
2.500 USD
05/11/2021
Ghi chú:
  • Giới thiệu về Dual Investment, bảng thuật ngữ và cách tính chi tiết TẠI ĐÂY
  • Giá thực hiện là giá cố định và chúng tôi có thể ngừng chấp nhận lượt đăng ký mới khi chênh lệch giữa giá giao ngay và giá thực hiện nhỏ
  • APY sẽ thay đổi theo thời gian thực, tùy vào biến động thị trường trước khi đăng ký nhưng sẽ bị khóa lại sau khi đăng ký xong
  • Bạn không thể rút sớm với sản phẩm Dual Investment 
  • Đơn vị tiền tệ gửi vào - đơn vị tiền tệ bạn sử dụng để đăng ký một sản phẩm Dual Investment
  • Đơn vị tiền tệ thay thế - đơn vị tiền tệ bạn sẽ nhận được nếu sản phẩm được thực hiện. Nếu sản phẩm không được thực hiện, bạn sẽ nhận bằng đơn vị tiền tệ gửi vào
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
13/10/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Thông báo Bảo trì Ví cho Mạng Ethereum (ERC20)