Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance kết thúc 4 hoạt động ưu đãi: Binance Metaverse Collect & Win, Giải đấu Giao dịch IOTX, Tìm hiểu & Giao dịch LOOM, và Khuyến mãi Into the Metaverse

2021-12-06 01:20
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Các chương trình ưu đãi sau đây hiện đã kết thúc:
  • Binance Metaverse Collect & Win
  • Giải đấu IOTX 
  • Tìm hiểu và giao dịch LOOM
  • Into the Metaverse: Giao dịch RUB & UAH
Tất cả phần thưởng đều đã được chuyển đến tài khoản của những người chiến thắng. 
  • Với phần thưởng voucher token của hoạt động Binance Metaverse Collect & Win, Giải đấu IOTX Tìm hiểu và giao dịch LOOM, người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher của mình qua Tài khoản > Trung tâm Tài khoản . Thời hạn của của voucher token là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. 
  • Với phần thưởng dưới dạng Thẻ quà tặng của Binance Metaverse Collect & Win, người dùng sẽ nhận được email có mã đổi thưởng duy nhất và có thể đổi thẻ quà tặng của họ trên Ứng dụng Binance bằng cách truy cập trang chủ> Hồ sơ>Thẻ quà tặngBinance Web. Tìm hiểu cách sử dụng Thẻ quà tặng.
  • Với phần thưởng Hộp bí ẩn NFT của hoạt động Into the Metaverse: Giao dịch RUB & UAH, người dùng có thể tìm thấy phần thưởng của mình qua Binance NFT Marketplace > Trung tâm Người dùng > Hộp bí ẩn > Bộ sưu tập.
  • Với phần thưởng token DAR hoặc ALICE của hoạt động Into the Metaverse: Trade RUB & UAH, người dùng có thể tìm thấy phần thưởng của mình qua Trung tâm Tài khoản > Ví > Phân bổ.
Liên kết gốc của các chương trình ưu đãi: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
03/12/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.