Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Ưu đãi Tìm hiểu & Giao dịch BIFI: Nhận thêm kiến thức hữu ích và cơ hội chia sẻ quỹ thưởng 140.000 USD!

2021-12-01 14:24
Nhắc nhở: Nhấp vào nút [đăng ký ngay]/[register now] trên trang hoạt động để đạt đủ điều kiện nhận phần thưởng
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 07:00 ngày 01/12/2021 đến 06:59 ngày 08/12/2021 (giờ Việt Nam)
Hoạt động A: Tìm hiểu để Chiến thắng - Nhận thêm kiến thức hữu ích và cơ hội chia sẻ quỹ thưởng 100.000 USD!
Trong thời gian diễn ra hoạt động, những người dùng giao dịch BIFI và xem hết video giới thiệu Beefy.Finance (BIFI), rồi trả lời các câu hỏi trong form này sẽ cùng chia quỹ thưởng trị giá 100.000 USD dưới dạng voucher token BIFI.
 • Phần thưởng Chào mừng cho Người dùng mới: 
  Tất cả người dùng mới đăng ký tài khoản Binance trong thời gian diễn ra chương trình và đạt mức khối lượng giao dịch tối thiểu từ 0,5 BIFI (gồm cả mua lẫn bán) trở lên với các cặp giao dịch BIFI hợp lệ và trả lời bảng câu hỏi sẽ cùng chia đều tổng giải thưởng 10.000 USD dưới dạng voucher token BIFI.
 • Phần thưởng cho Trader Thông thái DYOR: 
  Tất cả mọi người dùng có tổng khối lượng giao dịch (gồm mua và bán) 2 BIFI trở lên với các cặp giao dịch BIFI hợp lệ và tham gia bảng câu hỏi, sẽ được xem là đủ điều kiện để chia sẻ quỹ thưởng. Tổng giá trị quỹ thưởng sẽ tăng theo tỷ lệ của tổng khối lượng giao dịch của mọi người dùng hợp lệ. Giá trị tối đa của quỹ thưởng là 90.000 USD bằng voucher token.
Khối lượng giao dịch của người dùng hợp lệ
≥ 2.000 BIFI
≥ 3.500 BIFI
Tổng quỹ thưởng (bằng voucher token BIFI)
45.000 USD
90.000 USD
Cách tính toán phần thưởng:
Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = (Khối lượng giao dịch của mỗi người dùng / Tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng đủ điều kiện) * Tổng giải thưởng tối đa đạt được.
Hoạt động B: Giao dịch để chiến thắng - Hoàn thành nhiệm vụ và chiến thắng 800 USD phần thưởng! (Tổng cộng 50 người chiến thắng)
Tất cả mọi người dùng giao dịch 5 BIFI trở lên (bao gồm cả mua và bán) với các cặp giao dịch BIFI hợp lệ trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ được xem là đủ điều kiện tham gia thử thác, trong đó chọn ra 50 người chiến thắng dựa theo quy tắc của thử thách để nhận 800 USD bằng voucher token BIFI mỗi người.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Chỉ những người dùng bấm vào nút [đăng ký ngay] trên trang này hoàn tất các bước KYC trong thời gian diễn hoạt động mới được xem là đủ điều kiện để nhận thưởng.
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấp vào đây để nhận ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch Spot sẽ được áp dụng trong suốt thời gian chương trình giới thiệu của Binance có hiệu lực. Mức giảm 10% phí giao dịch Futures do người mời chia sẻ sẽ có hạn dùng trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản Futures.
 • Cặp giao dịch BIFI hợp lệ: BIFI/BUSD.
 • Binance sẽ sử dụng trung bình giá trị đóng cửa giao dịch vào lúc 11:59:59 PM (UTC) của cặp giao dịch ​​BIFI/USDT trong thời gian diễn ra cuộc thi để tính tỷ giá BIFI phục vụ phân bổ phần thưởng.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 4 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và đổi voucher token thành tiền trong mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Hạn sử dụng của voucher là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Vui lòng tham khảo Cách sử dụng voucher thưởng và voucher tiền mặt.
 • Đảm bảo rằng bạn đã điền đúng UID Binance của mình vào biểu mẫu Google form. Nếu điền không chính xác, bạn sẽ được xem là từ bỏ tư cách tham gia chương trình.
 • Binance sẽ tính toán kết quả sau cùng dựa trên sự kết hợp của khối lượng giao dịch trong tài khoản phụ với khối lượng giao dịch trong tài khoản chính. Các tài khoản phụ sẽ không được xem là một tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Khối lượng giao dịch bao gồm cả mua và bán, không tính giao dịch wash trade, của tất cả các cặp giao dịch Spot của BIFI.
 • Binance có toàn quyền hủy tư cách tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
 • Binance có toàn quyền hủy hoặc chỉnh sửa bất kỳ Hoạt động hoặc Quy định của hoạt động nào.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.