Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp Mainnet Tomo Chain (TOMO) sắp tới

Binance
2020-06-01 00:28

Xin chào các Binancians,

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp Mainnet của Tomo Chain sắp tới. Việc gửi tiền và rút tiền của TOMO sẽ bị tạm ngưng vào lúc 21:00 ngày 01/06/2020. Xin lưu ý rằng giao dịch của TOMO sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp.

Vui lòng đảm bảo tiền gửi của bạn được xử lý đầy đủ trước thời gian ghi chú ở trên. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến tất cả người dùng đang nắm giữ TOMO trong tài khoản Binance của họ.

Xin lưu ý:

  • Việc nâng cấp mạng này sẽ không dẫn đến việc tạo ra token mới.
  • Chúng tôi sẽ mở lại việc gửi và rút tiền cho TOMO khi chúng tôi xem xét mạng được nâng cấp là ổn định và sẽ không có thông báo cho người dùng về vấn đề này.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Binance Pool tiến hành thay đổi URL Mining Stratum của BTC