Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
New Fiat Listings
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

Binance P2P Adds Nigerian Naira (NGN)

Binance
2020-03-05 08:59

Fellow Binancians,

Binance’s P2P platform has added support for the Nigerian Naira (NGN). Users can now buy and sell BTC, USDT, ETH,  BNB and BUSD using NGN with zero transaction fees on the Binance P2P platform or on the Binance mobile app

Thanks for your support!

Binance Team

2020/03/05

 

Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:

Download for Android

Download for iOS

 

Find us on 

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance 

Bài viết liên quan
Buy PORTO & GameFi Tokens Directly Using Your Credit/Debit Card, and LAZIO & AVAX on Recurring Buy