Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới

Binance thêm các cặp giao dịch ký quỹ BUSD đối với BCH, EOS, XRP và LTC

Binance
2020-02-03 11:11

Xin chào các Binancians,

Nền tảng giao dịch ký quỹ của Binance đã thêm các cặp giao dịch trên tài sản cơ sở BUSD, bao gồm:  BCH/BUSD, EOS/BUSD, XRP/BUSD và LTC/BUSD 

Để biết danh sách tất cả các tài sản được hỗ trợ và các cặp giao dịch cho giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo: Dữ liệu ký quỹ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

03/02/2020

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Binance sẽ niêm yết Flow (FLOW)