Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới

Binance thêm cặp giao dịch ký quỹ cho BUSD

Binance
2020-01-17 06:10

Xin chào các Binancians,

Nền tảng giao dịch ký quỹ Binance đã bổ sung thêm cặp giao dịch sau:

Cặp giao dịch ký quỹ mới: BUSD/USDT

Để biết thêm thông tin danh sách tất cả các tài sản được hỗ trợ và các cặp giao dịch cho giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo: Dữ liệu ký quỹ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

17/01/2020

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

 

Bài viết liên quan
Binance sẽ niêm yết Render (RNDR)