Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance cập nhật Phương pháp tính toán của việc nắm giữ BNB hàng ngày cho các tài khoản ký quỹ

Binance
2019-12-17 11:51

Xin chào các Binancians,

Bắt đầu từ 7:00 ngày 18/12/2019, Binance sẽ cập nhật phương pháp tính toán của việc nắm giữ BNB hàng ngày cho các tài khoản Margin, chi tiết như sau:

Tổng số ảnh sao chụp nhanh hàng giờ của số dư ròng BNB trong cả tài khoản ký quỹ chính và tài khoản phụ trong một ngày chia cho 24 (giờ).

Xin lưu ý:

  • Số dư ròng BNB = Tổng số dư BNB - số lượng BNB vay - Lãi BNB.
  • Nếu số dư ròng BNB của người dùng nhỏ hơn 0, nó sẽ được tính bằng 0.
  • Dữ liệu trên sẽ được ghi lại bằng các ảnh sao chụp nhanh hàng giờ được lấy từ số dư tài khoản ký quỹ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

17/12/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Binance Liquid Swap hỗ trợ BAKE & TRX và mở 7 Liquidity Pool mới