Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng POA (POA) sắp tới

Binance
2019-12-18 07:46

Xin chào các Binancians,

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng POA sắp tới. Việc gửi tiền và rút tiền của POA sẽ bị tạm ngưng trước độ cao khối được chọn để thực hiện nâng cấp là 12,598,600, ước tính diễn ra vào ngày 19/12/2019. Xin lưu ý rằng giao dịch của POA sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp.

Vui lòng đảm bảo tiền gửi của bạn được xử lý đầy đủ trước độ cao khối của mạng POA ở trên. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến tất cả người dùng đang nắm giữ POA trong tài khoản Binance của họ.

Xin lưu ý:

  • Việc nâng cấp mạng POA này sẽ không dẫn đến việc tạo ra token mới.
  • Chúng tôi sẽ mở lại việc gửi và rút tiền cho POA sau khi chúng tôi xem xét mạng được nâng cấp là ổn định và sẽ không có thông báo cho người dùng về vấn đề này.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

17/12/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Cập nhật quan trọng đối với Token đòn bẩy Binance (BLVT) (29/07/2021)