Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Chương trình “Tiền thưởng phát hiện lỗi” đặc biệt của Binance

2019-11-22 00:52

Xin chào các Binancians,

Để tận dụng sức mạnh cộng đồng đóng góp cho việc cải thiện bảo mật của Binance, chúng tôi rất vui mừng thông báo ra mắt chương trình tiền thưởng đặc biệt về phát hiện lỗ hổng bội số các khoản thanh toán trong khoảng thời gian từ 8:00 ngày 22/11/2019 đến 8:00 ngày 22/12/2019. Thông qua phần thưởng, chúng tôi cũng sẽ cấp tới 5.000 USD dưới dạng phần thưởng bổ sung cho các nhà nghiên cứu bảo mật hoạt động hàng đầu thông qua nền tảng Bugcrowd.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục làm việc với các nhà nghiên cứu, những người giúp chúng tôi xác định và giải quyết các lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống Binance. Và để khuyến khích sự tham gia, chúng tôi sẽ cung cấp tiền thưởng cho nhiều báo cáo được thực hiện qua chương trình trong một tháng, bao gồm:

  • 50% tiền thưởng cho hai báo cáo hợp lệ liên tiếp
  • 75% tiền thưởng cho ba báo cáo hợp lệ liên tiếp
  • 100% tiền thưởng cho bốn hoặc nhiều báo cáo hợp lệ liên tiếp. 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ thưởng cho ba nhà nghiên cứu hàng đầu được xếp hạng theo số tiền thưởng cho các báo cáo hợp lệ trong suốt thời gian thưởng. Dưới đây là giải thưởng cho những người tham gia hàng đầu:

  • Giải nhất: 5,000 USD bằng BNB + Áo hoodie độc quyền của Binance
  • Giải nhì: 2,500 USD bằng BNB + Áo hoodie độc quyền của Binance
  • Giải ba: 1,000 USD bằng BNB + Áo hoodie độc quyền của Binance

Vui lòng gửi báo cáo tại: https://bugcrowd.com/binance   

Vui lòng đọc Chương trình Tiền thưởng phát hiện Lỗi bảo mật của Binance  để biết chi tiết, tài liệu và phân loại lỗ hổng, trước khi gửi báo cáo.

Những Điều kiện:

  • Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi tiền thưởng hoặc các quy tắc tiền thưởng theo quyết định riêng của chúng tôi.
  • Tiền thưởng sẽ được phân phối trong vòng 2 tuần sau khi báo cáo lỗ hổng được xác minh. Bạn sẽ có thể đăng nhập và xem giải thưởng của mình thông qua Lịch sử phân phối> Trung tâm tài khoản.
  • Phần thưởng sẽ được chi trả bằng BNB. Binance có thể thưởng một phần thưởng bổ sung cho các báo cáo đặc biệt theo quyết định của chúng tôi.
  • Binance sẽ chỉ thưởng cho báo cáo được xác minh đầu tiên về lỗ hổng; báo cáo tương tự được gửi sẽ không được khen thưởng.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

22/11/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance