Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới

Nền tảng Giao dịch ký quỹ Binance thêm cặp giao dịch BNB/ETH

Binance
2019-11-07 07:36

Xin chào các Binancians,

Nền tảng giao dịch ký quỹ Binance đã bổ sung cặp giao dịch BNB / ETH vào danh sách các cặp giao dịch có sẵn.

Để biết danh sách tất cả các tài sản được hỗ trợ và các cặp giao dịch cho giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo: Dữ liệu ký quỹ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

05/11/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Binance sẽ niêm yết Clover Finance (CLV) và Quant (QNT)