Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ Elrond (ERD) Staking

Binance
2019-10-09 13:10

Xin chào các Binancians,

Binance sẽ hỗ trợ Elrond (ERD) staking, bắt đầu từ 10/10/2019. 

Phần thưởng Elrond staking sẽ được phân phối chi tiết như dưới đây:

Chương trình ERD Staking Airdrop hàng tháng: 

  • Bắt đầu từ 10/10/2019, Binance sẽ bắt đầu sao chụp hàng giờ số dư ERD người dùng từ 7:00.
  • Phân phối ERD staking được tính như sau:
    ERD cho mỗi người dùng = Tổng phần thưởng ERD staking nhận bởi Binance * Tỷ lệ người dùng nắm giữ ERD.
  • Tỷ lệ người dùng nắm giữ ERD  = Người dùng nắm giữ ERD / Tổng ERD nắm giữ bởi Binance.
  • Người dùng cần nắm giữ ít nhất 700 ERD để đủ tiêu chuẩn nhận phần thưởng staking.
  • Việc phân phối phần thưởng ERD staking sẽ được tính cho đến 10/11/2019, với tổng số lượng được phân phối tương đương với số phần thưởng staking nhận được trong thời gian nắm giữ.
  • Phần thưởng ERD được tính hàng ngày (sap chụp hàng ngày) và phân phối hàng tháng. Việc phân phối được hoàn tất trước ngày 20 hàng tháng.

Chuyển coins của bạn từ bất cứ đâu đến Binance và dễ dàng nhận phần thưởng staking. Các coin khác hỗ trợ phần thưởng bởi Binance có thể tham khảo tại Staking Home Page tại đây.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

10/10/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Mua token FTM và LAZIO trực tiếp qua Thẻ Tín dụng/Ghi nợ