Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance khởi động chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng - NKN và VIDY

Binance
2019-09-30 14:42

Xin chào các Binancians,

Với yêu cầu từ cộng đồng, Binance sẽ khởi động lại chương trình “Coin Cộng Đồng của tháng”, nhưng với một hình thức hoàn toàn khác và đảm bảo công bằng cũng như có phần thưởng cho người dùng tham gia.

Chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng mới sẽ cho hai dự án cạnh tranh với nhau. Dự án nhận được nhiều bình chọn nhất cho đến cuối chương trình sẽ được niêm yết lên Binance.com. Người dùng sẽ nhận được lượt bình chọn dựa trên số sư BNB nắm giữ hàng ngày trong vòng 9 ngày tới ngày bình chọn (chi tiết cách tính số dư BNB nắm giữ tại đây).

Hơn nữa, người dùng bình chọn cho dự án cũng sẽ được nhận phần thưởng bằng BNB và cả token của dự án chiến thắng.

Vòng 1 Chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng mới - NKN vs VIDY

Trong vòng đầu tiên của hình thức mới chương trình Bình chọn Coin Cộng Đồng, chúng tôi đã lựa chọn NKN (NKN)Vidy (VIDY) là hai ứng viên để bình chọn. 

Cuộc bình chọn sẽ bắt đầu lúc 11:00 ngày 10/10/2019 trong vòng 24 giờ và sẽ kết thúc vào lúc 11:00 ngày 11/10/2019.

Số lượng bình chọn mỗi người dùng nhận được sẽ được quyết định bởi số BNB trung bình nắm giữ trong 9 ngày (sao chụp hàng giờ) từ 7:00 ngày 01/10/2019 đến 7:00 ngày 10/10/2019. 

Phần thưởng cho người tham gia

Nếu NKN (NKN) chiến thắng bình chọn và được niêm yết lên Binance.com, tất cả người tham gia bình chọn cho NKN sẽ chia nhau tổng giải thưởng 7,000 BNB và 13,000,000 NKN, dựa trên số bình chọn từ mỗi người tham gia.

Nếu Vidy (VIDY) chiến thắng bình chọn và được niêm yết lên Binance.com, tất cả người tham gia bình chọn cho VIDY sẽ chia nhau tổng giải thưởng 7,000 BNB và 155,000,000 VIDY, dựa trên số bình chọn từ mỗi người tham gia. 

Số lượng Airdrop trên một bình chọn chiến thắng = (1 / Tổng số bình chọn nhận bởi người dùng chiến thắng) X Tổng số giải thưởng Airdrop.

Cách tính bình chọn người dùng

Người dùng sẽ có thể nhận được tối đa 10 bình chọn dựa trên số lượng BNB nắm giữ trung bình mỗi ngày của mình (gọi là X) trong 9 ngày cho đến ngày bình chọn.

Ví dụ  50 ≤ X < 100 nghĩa là số BNB trung bình nắm giữ của bạn nhiều hơn hoặc bằng 50 BNB, nhưng không vượt quá 100 BNB. 

Số dư BNB trung bình nắm giữ (X)

Số lượng bình chọn

50 ≤  X < 100

1

100 ≤  X < 150

2

150 ≤  X < 200

3

200 ≤  X < 250

4

250 ≤  X < 300

5

300 ≤  X < 350

6

350 ≤  X < 400

7

400 ≤  X < 450

8

450 ≤  X < 500

9

>=500

10

 

Cách tính số BNB trung bình nắm giữ 

Ví dụ cách tính số dư BNB trung bình nắm giữ như dưới đây. 

Ngày

Số BNB trung bình nắm giữ mỗi ngày

2019/10/01

100 BNB 

2019/10/02

100 BNB 

2019/10/03

100 BNB 

2019/10/04

100 BNB 

2019/10/05

120 BNB

2019/10/06

120 BNB 

2019/10/07

150 BNB 

2019/10/08

150 BNB

2019/10/09

150 BNB

Số dư BNB trung bình nắm giữ 9 ngày 

(100 + ... + 120 + … + 150) / 9 = 121 BNB 

Tổng số bình chọn hợp lệ

2 Bình chọn

 

Để có thêm chi tiết về chương trình Bình chọn Cộng Đồng được khởi động lại, hãy đọc bog của chúng tôi tại đây

Điều khoản & Điều kiện:

  • Chúng tôi sẽ niêm yết token của dự án chiến thắng trong khoảng thời gian hợp lý sau cuộc bình chọn, tình trạng ví và tích hợp kỹ thuật của đồng coin.
  • Users will only be able to choose one project to contribute all their votes to. You cannot vote for both projects.
  • Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 2 tuần kể từ khi kết thúc bình chọn.
  • Binance có toàn quyền thay đổi các điều luật của chương trình mà không cần báo trước, bao gồm cả việc huỷ kết quả nếu có dấu hiệu của việc thao túng bình chọn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

01/10/2019

 

Kết nối với chúng tôi:  

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Binance kết thúc 7 hoạt động ưu đãi: Phần thưởng cực Khủng 999 Token, Cuộc thi giao dịch Hệ sinh thái Kava, Cuộc thi giao dịch DOT và nhiều hơn nữa