Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ TRON (TRX) Staking

2019-09-30 10:16

Xin chào các Binancians,

Binance sẽ hỗ trợ TRON (TRX) staking, bắt đầu từ 01/10/2019. Binance sẽ phân phối phần thưởng TRON staking như chi tiết dưới đây:
Chương trình TRX Staking Airdrop hàng tháng:

  • Bắt đầu từ 01/10/2019, Binance sẽ bắt đầu sao chụp mỗi giờ số dư TRX của tài khoản người dùng bắt đầu từu 7:00 
  • TRX Staking phân phối sẽ được tính như dưới đây:
    TRX cho mỗi người dùng = Tổng phần thưởng TRX staking nhận được bởi Binance * Tỷ lệ người dùng nắm giữ TRX.
  • Tỷ lệ người dùng nắm giữ TRX = TRX người dùng nắm giữ/ Tổng TRX nắm giữ bởi Binance.
  • Người dùng cần nắm giữ ít nhất 5 TRX để đủ tiêu chuẩn nhận phần thưởng staking.
  • Lần phân phối phần thưởng staking TRX đầu tiên sẽ được tính cho đến 01/11/2019, với tổng số lượng phân phối tương đương với số phần thưởng nắm giữ dồn lại trong thời gian nắm giữ.
  • Phần thưởng TRX được tính hàng ngày (sao chụp hàng giờ) và phân phối hàng tháng. Việc phân phối sẽ hoàn tất trước ngày 20 hàng tháng.

Hãy gửi coins của bạn đến Binance từ bất cứ đâu và tận hưởng những phần thưởng staking từ chúng tôi. Các coin được hỗ trợ nhận thưởng staking bởi Binance có thể tìm thấy tại chuyên trang của chúng tôi Staking Home Page here.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

01/10/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance