Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật API

Binance sẽ bỏ những API Endpoints trong danh sách

Binance
2019-08-16 08:24

Xin chào các Binancians,

Binance sẽ ngừng cung các các dịch vụ trên các API endpoints sau bắt đầu từ 6:59 ngày 31/089/2019:

  • GET api/v1/order
  • GET api/v1/openOrders
  • POST api/v1/order
  • DELETE api/v1/order
  • GET api/v1/allOrders
  • GET api/v1/account
  • GET api/v1/myTrades

Nếu bạn đang sử dụng bất cứ một API endpoints nào ở trên, hãy chắc chắn rằng bạn có đủ thời gian thay đổi hay chuyển đổi sang các endpoints khác để không ảnh hưởng đến việc giao dịch bình thường của mình. Chúng tôi khuyên sử dụng GET api/v3 endpoint.

Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào xảy ra và cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Để có thêm thông tin, hãy xem những thay đổi mới nhất cập nhật tại đây.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

16/08/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Cập nhật mới về khung thời gian truy xuất dữ liệu qua Binance Margin SAPI