Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Cập nhật Cơ chế tính toán Số dư BNB Hàng ngày

2019-08-01 11:38
Thân gửi các Binancian,
Cơ chế tính toán để ghi nhận số dư BNB hàng ngày của người dùng đã được thay đổi từ các lần chụp số dư vào lúc 07:00 AM (giờ Việt Nam) mỗi ngày sang thành tính Số dư BNB Trung bình Hàng ngày (bao gồm BNB nắm giữ trong Tài khoản Binance bình thường, Tài khoản Margin, Tài khoản Phụ, Sản phẩm Binance Savings, Tài khoản Binance Fiat, Tài khoản Ví Binance Futures và Tài khoản Ví Binance Card và Tài khoản Launchpool).
Tổng số dư BNB trung bình hằng ngày = Tổng trung bình hằng ngày của các số dư sau:
 • Số dư tài khoản Spot (Giao ngay)
 • Số dư tài khoản Margin
 • Số dư tài khoản phụ
 • Số dư tài khoản Binance Savings
 • Số dư tài khoản BNB Vault
 • Số dư tài khoản Binance Fiat
 • Số dư Ví Futures
 • Số dư Ví thẻ Binance
 • Số dư tài khoản Launchpool
Lưu ý:
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Spot được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản spot đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Phụ được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản phụ đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Tổng của các lần chụp số dư hàng giờ của Số dư BNB ròng(Số dư BNB ròng = Tổng số dư BNB - BNB vay mượn - BNB trả lãi)của cả tài khoản margin chính và phụ trong một ngày và chia cho 24 (giờ). Xin lưu ý rằng số dư tài khoản margin có thể là số dư âm.
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Binance Savings được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Binance Savings đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Số dư Trung bình của Tài khoản BNB Vault được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản BNB Vault đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Binance Fiat được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Binance Fiat đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Ví Binance Futures được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Binance Futures đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Số dư Trung bình Hàng ngày của Tài khoản Ví Binance Card được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của Tài khoản Ví Binance Card đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Số dư Trung bình của Tài khoản Binance Launchpool được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Binance Launchpool đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
 • Một khi token BNB bị khóa vào sản phẩm Staking DeFi, BNB của bạn sẽ không thể được dùng để tính số dư BNB trung bình phục vụ nhiều hoạt động khác trên Binance.
 • Token BNB dùng làm thế chấp trong Binance Loans sẽ không được tính vào số dư BNB trung bình của bạn.
 • Một khi token BNB bị khóa vào bể thanh khoản của Liquid Swap, BNB của bạn sẽ không thể được dùng để tính số dư BNB trung bình phục vụ nhiều hoạt động khác trên Binance.
 • Một khi token BNB được stake vào Staking Cố định, BNB của bạn sẽ không còn được tính vào cơ chế tính BNB trung bình nữa.
Lần cập nhật cơ chế tính toán số dư BNB sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận sau của Hệ sinh thái Binance:
Lưu ý :
 • Xin lưu ý rằng nếu tổng số dư BNB trung bình là số âm, thì đây sẽ được xem là số dư bằng 0.
 • Các lần chụp số dư hàng giờ sẽ diễn ra ngẫu nhiên
 • Các lệnh đang chờ cũng sẽ được tính vào số dư
 • Các vị thế trước ngày 02/08/2019 vẫn sẽ được tính theo cơ chế cũ
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật vào ngày 01/04/2021 để phản ánh các cập nhật đối với cơ chế tính toán số dư BNB hàng ngày. Binance sẽ cập nhật Cơ chế liên tục để đáp ứng sự phát triển của hệ sinh thái Binance.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
01/08/2019
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.