Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới

Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho ONT & ADA

Binance
2019-07-26 06:03

Xin chào các Binancians,

Nền tảng Giao dịch ký quỹ Binance đã thêm các tài sản và các cặp giao dịch sau:

Tài sản giao dịch ký quỹ mới thêm: ONT, ADA

Tài sản mượn mới thêm: ONT, ADA

Cặp giao dịch ký quỹ mới: ONT/BTC, ONT/USDT, ADA/USDT và ADA/BTC.

Thông tin các tài sản và các cặp giao dịch ký quỹ, các bạn tham khảo tại: https://www.binance.com/en/margin-fee#indexprice .

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

26/07/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Binance sẽ niêm yết Anyswap (ANY)