Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Cập nhật API

Giao dịch ký quỹ đã có chức năng API

Binance
2019-07-24 11:01

Xin chào các Binancians,

Binance đã kích hoạt chức năng API cho Giao dịch ký quỹ và đã hỗ trợ chuyển, cho vay, và gửi trả lại tài sản và điều chỉnh/huỷ các lệnh giao dịch qua API.

Người dùng đã có thể kích hoạt và quản lý chức năng API cho Giao dịch ký quỹ trong phần Trung tâm người dùng dưới API như trong hình dưới đây. 

Hãy đọc thêm thông tin tài liệu về API trên Giao dịch ký quỹ tại đây. 

 en-1.png

en-2.png

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

24/07/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Cập nhật mới về khung thời gian truy xuất dữ liệu qua Binance Margin SAPI