Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Niêm yết Crypto mới

Giao dịch ký quỹ Binance thêm các tài sản và cặp giao dịch mới

Binance
2019-07-18 08:24

Xin chào các Binancians,

Nền tảng giao dịch ký quỹ Binance đã thêm các tài sản và cặp giao dịch mới: 

 

Tài sản ký quỹ mới: EOS, LINK

 

Tài sản có thể mượn mới: BNB, EOS, LINK

 

Cặp giao dịch ký quỹ mới: EOS/USDT, EOS/BTC, LINK/USDT, LINK/BTC

 

Danh sách tất cả các tài sản và các cặp giao dịch được hỗ trợ với giao dịch ký quỹ, hãy xem thêm tại:https://www.binance.com/en/margin-fee#indexprice .

 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

 

Đội ngũ Binance

 

18/07/2019

 

 

 

Kết nối với chúng tôi: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

 

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/667719073561537/

 

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

 

Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Binance mở thêm các cặp giao dịch FTM/AUD, FTM/BRL & SCRT/BUSD