Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ BitTorrent (BTT) Airdrop cho người dùng nắm giữ TRON (TRX)

Binance
2019-01-22 03:14

Xin chào các Binancians,

Binance xác nhận sẽ hỗ trợ BitTorrent (BTT) Airdrop cho người dùng nắm giữ TRON (TRX).

BTT Airdrop đầu tiên vào ngày 11/02/2019

Trong lần airdrop đầu tiên, tương đương với 1.1% tổng lượng cung token BTT, chúng tôi sẽ sao chụp lại tất cả số dư TRX trên Binance tại block height 6,600,000 trên blockchain TRON (dự kiến vào 11/02/2019) và phân phối BTT đến những người dùng nắm giữ TRX với tỷ lệ 1TRX = 0.11 BTT

BTT Airdrop hàng tháng

Binance sẽ hỗ trợ airdrop BTT hàng tháng. Chúng tôi sẽ sao chụp lại số dư TRX vào lúc 7:00 ngày 11 hàng tháng và phân phối BTT theo công thức sau:

BTT nhận được bởi người dùng A = Lượng TRX người dùng A nắm giữ tại thời điểm sao lưu số dư/ Tổng TRX nắm giữ bởi Binance tại thời điểm sao lưu * Tổng lượng BTT nhận được bởi Binance dựa trên tổng số TRX nắm giữ cho airdrop hàng tháng tương ứng.

Số lượng BTT được airdrop hàng tháng từ 2019 đến 2025 như sau :

2019/03/11 - 2020/02/11: 990,000,000 BTT airdrop đến người dùng nắm giữ TRX vào ngày 11 mỗi tháng trong thời gian này.

2020/03/11 - 2021/02/11: 1,072,500,000 BTT airdrop đến người dùng nắm giữ TRX vào ngày 11 mỗi tháng trong thời gian này.

2021/03/11 - 2022/02/11: 1,155,000,000 BTT airdrop đến người dùng nắm giữ TRX vào ngày 11 mỗi tháng trong thời gian này.

2022/03/11 - 2023/02/11: 1,237,500,000 BTT airdrop đến người dùng nắm giữ TRX vào ngày 11 mỗi tháng trong thời gian này.

2023/03/11 - 2024/02/11: 1,320,000,000 BTT airdrop đến người dùng nắm giữ TRX vào ngày 11 mỗi tháng trong thời gian này.

2024/03/11 - 2025/02/11: 1,402,500,000 BTT airdrop đến người dùng nắm giữ TRX vào ngày 11 mỗi tháng trong thời gian này.

Hãy chú ý :

  • Token TRX đang trong lúc nạp hoặc rút vào thời điểm sao chụp sẽ không được tính vào số dư TRX của bạn. Hãy chắc chắn bạn hoàn thành nạp hoặc rút trước thời điểm sao lưu.
  • Số dư TRX dưới 100 TRX (bao gồm cả số token đang giao dịch) sẽ không được tính để airdrop.

Hãy xem thông báo chính thức từ TRON tại đây để có thêm thông tin chi tiết: BitTorrent Foundation unveils more details regarding BitTorrent (BTT) airdrops for TRON (TRX) holders.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

22/01/2019

 

Kết nối với chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/667719073561537/
Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese
Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Binance bổ sung thêm 19 token mới và nhiều cặp giao dịch vào Cổng Chuyển đổi và Giao dịch OTC