Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ chuyển đổi token mainnet AION (AION)

Binance
2018-10-13 00:11

Xin chào các Binancians,

Binance xác nhận sẽ hỗ trợ chuyển đổi Mainnet AION (AION). Việc nạp và rút của đồng AION sẽ tạm dừng bắt đầu từ 17:00 sáng ngày 15/10/2018, vào đúng thời điểm đó chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi mainnet. Chúng tôi sẽ xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan với những người dùng nắm giữ đồng AION trong tài khoản Binance của mình.  

Chúng tôi sẽ có thông báo riêng sau khi chuyển đổi mainnet được hoàn tất để nhắc nhở người dùng thời điểm việc nạp và rút của đồng AION (coin ban đầu) sẽ mở.

Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo thông báo chính thức ở đây Aion Token Bridge and Swap — Live 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

13/10/2018

 

Kết nối với chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/667719073561537/
Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese
Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Binance Liquid Swap hỗ trợ Liquidity Pool cho cặp ONE/USDT