Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ việc phân phối đồng VTHO tới người dùng nắm giữ đồng VET.

Binance
2018-07-25 09:37

Xin chào các Binancians,

Sau khi làm bàn bạc với đội ngũ VeChain (VET), Binance sẽ hỗ trợ việc phân phối VTHO đến người dùng nắm giữ đồng VET. Đồng VTHO sẽ được phân phối mỗi tháng, nhưng sẽ được tính dựa trên sao lưu số dư hàng ngày của người dùng nắm giữ đồng VET.

Số đồng VTHO phát sinh hàng ngày cho mỗi người dùng = Tổng số đồng VTHO phát sinh từ Binance X ratio1 của người dùng nắm giữ đồng VHTO

Tỉ lệ1User nắm giữ đồng VTHO = Số VET người dùng nắm giữ/Tổng số VET nắm giữ bởi Binance.

Chú ý :

  • Số dư VET dưới 1 VET (bao gồm trong những giao dịch mua bán) sẽ không có được tính vào việc tính toán đồng VTHO hàng ngày.
  • Đồng VTHO phát sinh được tính hàng ngày nhưng sẽ được phân phối hàng tháng. Việc phân phối sẽ được hoàn tất trước ngày mùng 5 mỗi tháng.
  • Binance sẽ bắt đầu tính đồng VTHO từ ngày 23/07/2018

Để có thêm thông tin chi tiết về phương pháp tính chính xác, hãy tham khảo trang 38 của VeChain Development Plan and Whitepaper.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

25/07/2018

 

Kết nối với chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese
Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese
Twitter: https://twitter.com/binance

Bài viết liên quan
Thông báo Bảo trì Ví cho Mạng Ethereum (ERC20)