Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Latest Activities

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

CLOAK Competition - 5,000 CLOAK Giveaway

2018-05-16 08:53

Competition Time: 2018/05/17 0:00 AM to 2018/05/23 0:00 AM (UTC)

Users will be ranked from 1 to 20 in terms of the total CLOAK volume traded on your account (includes both Buys & Sells) in the CLOAK/BTC and CLOAK/ETH trading pairs during the competition period. The reward program will be as follows:

1st: receive 2,000 CLOAK
2nd: receive 1,000 CLOAK  
3rd: receive 500 CLOAK 
4th: 300 CLOAK  
5th: 200 CLOAK  
6-10th: evenly split a pool of 500 CLOAK
11-20th: evenly split a pool of 500 CLOAK

Note:

  • Binance reserves the right to cancel or amend the Competition or Competition Rules at our sole discretion.
  • All trades that we deem to be “wash trades” will not count towards your trading volume for this Trading Competition.
  • Rewards will be issued within 2 weeks after the competition. You can login and check the CLOAK prize via Distribution History > Account Center.

Thanks for your support!

Binance Team

2018/05/16

 

Find us on

Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance