Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Nâng cấp APY - Tăng gấp 10 lần thu nhập với Tiết kiệm linh hoạt

2022-01-24 04:47
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã nâng cấp APY cho ADA, BTC, BUSD, ETH và USDT, nhờ đó người dùng có thể tăng thu nhập lên tới 10 lần khi sử dụng sản phẩm trong Tiết kiệm linh hoạt.
APY của BTC, BUSD và USDT từ Tiết kiệm linh hoạt sẽ được điều chỉnh theo cơ cấu mức APY như sau:
Cơ cấu trước đây
Cơ cấu mức APY mới
(Số lượng nắm giữ, APY)
Tiền tệ
APY
Mức 1
Mức 2
Mức 3
BTC
0,5%
0-0,01 BTC
0,01 BTC < Số tiền ≤ 0,5 BTC
> 0,5 BTC
5%
1%
0,1%
BUSD
0,8%
0-500 BUSD
500 BUSD < Số tiền ≤ 20.000 BUSD
> 20.000 BUSD
7%
1%
0,4%
USDT
1,2%
0-2.000 USDT
2.000 USDT < Số tiền ≤ 75.000 USDT
> 75.000 USDT
7%
4%
0,5%
APY của ADA và ETH sẽ được điều chỉnh theo cơ cấu mức APY như sau:
Cơ cấu trước đây
Cơ cấu mức APY mới
(Số lượng nắm giữ, APY)
Tiền tệ
APY
Mức 1
Mức 2
ADA
0,48%
0–500 ADA
> 500 ADA
1%
0,3%
ETH
0,24%
0-0,2 ETH
> 0,2 ETH
2,4%
0,1%
Đăng ký ngay
Lưu ý:
  • Cơ cấu mức APY mới sẽ được áp dụng từ 07:00 ngày 21/01/2022 (Giờ Việt Nam) đối với người dùng mới và người dùng hiện tại đã đăng ký sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt với ADA, BTC, BUSD, ETH và USDT.
  • APY có thể thay đổi theo ngày.
  • Binance Savings sẽ điều chỉnh loại tài sản được hỗ trợ, lãi suất, hạn mức cá nhân, tổng hạn mức đăng ký dựa trên tình hình thị trường và hoạt động quản lý rủi ro nội bộ của chúng tôi.
  • Vui lòng xem Điều khoản sử dụng của Binance trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Savings.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
21/01/2022
 
Theo dõi chúng tôi trên: 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.