Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance Liquid Swap thêm Liquidity Pool cho cặp AVA/BTC

Binance
2021-09-13 01:44
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Chúng tôi xin thông báo Binance Liquid Swap đã mở bể thanh khoản cho cặp AVA/BTC.
Thêm tính thanh khoản cho liquidity pool của AVA/BTC ngay hôm nay và nhận về phần thưởng khai thác lợi suất được chia sẻ từ quỹ chung trị giá 31.000 AVA. Phần thưởng nhận được sẽ được quy định theo tỷ lệ nắm giữ của bạn so với của cả pool. Người dùng có thể nhận được phần thưởng khai thác lợi suất thường xuyên khi quỹ thưởng 31.000 AVA được phân bổ.
Lưu ý:
  • Việc đầu tư thêm vốn vào Liquidity Pool sẽ có những rủi ro nhất định. Lượng token phân bổ về cho bạn khi rút tiền có thể khác với số tiền bỏ vào ban đầu.
  • Khi thêm/rút vốn khỏi Liquidity Pool, có thể sẽ phát sinh phí giao dịch. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo các bài viết hướng dẫn ở dưới.
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng tiền mã hoá chất lượng cao nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
10/09/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này đã được cập nhật vào ngày 10/09/2021 để thể hiện thay đổi về phần thưởng AVA.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Binance bổ sung thêm 19 token mới và nhiều cặp giao dịch vào Cổng Chuyển đổi và Giao dịch OTC