Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance hoàn tất tích hợp wXRP và mở lại hoạt động nạp tiền

2022-01-18 04:09
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã hoàn tất tích hợp wXRP và đã mở lại hoạt động nạp tiền cho wXRP trên Ethereum (ERC20). Vui lòng tìm địa chỉ nạp XRP được chỉ định của bạn trên mạng lưới Ethereum (ERC20) trong trang Nạp tiền mã hóa
Binance sẽ mở lại hoạt động rút tiền cho wXRP trên mạng lưới Ethereum (ERC20) vào ngày tiếp theo. Chúng tôi sẽ không đăng thêm thông báo nào nữa.
Xin lưu ý rằng: 
  • Khoản wXRP được nạp sẽ được ghi nhận dưới dạng XRP và người dùng có thể sử dụng để giao dịch ngay lập tức. 
  • Khoản XRP được rút trên mạng lưới Ethereum (ERC20) sẽ là wXRP.
  • Địa chỉ hợp đồng wXRP: 0x39fBBABf11738317a448031930706cd3e612e1B9 
Để biết thêm thông tin về wXRP, vui lòng tham khảo bài viết sau: Wrapped XRP (wXRP) là gì và hoạt động như thế nào?
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
17/01/2022|
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Instagram: https://www.instagram.com/binance 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.