Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Ưu đãi Giveaway với Dual Investment - Giải thưởng 30.000 USD dành cho những người chiến thắng

Invalid Date
Trong khoảng thời gian giới hạn, người dùng tham gia chương trình ưu đãi Dual Investment Giveaway đủ điều kiện sẽ có cơ hội chia sẻ quỹ thưởng 30.000 USD.
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 17:00 ngày 06/12/2021 đến 17:00 ngày13/12/2021 (Giờ Việt Nam)
Hoạt động A: Phần thưởng dành riêng cho Người dùng mới (trị giá 10.000 BUSD)
Tất cả mọi người dùng đăng ký Dual Investment bất kỳ nào lần đầu trong thời gian diễn ra ưu đãi với mức đăng ký tối thiểu cho mỗi lần đăng ký như bảng dưới đây, sẽ được chia đều quỹ thưởng trị giá 10.000 USD bằng BUSD. 
Token
Khối lượng tối thiểu cho mỗi lần đăng ký
BTC
0,005 BTC
ETH
0,05 ETH
SOL
1.2 SOL
MATIC
120 MATIC
ADA
175 ADA
BNB
0,4 BNB
DOT
8 DOT
BCH
0,5 BCH
BUSD
200 BUSD
USDT
200 USDT

Hoạt động B: Đăng ký sản phẩm Dual Investment Tăng-và-Thực hiện để chia sẻ quỹ thưởng 20.000 USD bằng BNB
Tất cả mọi người dùng đăng ký sản phẩm Dual InvestmentTăng-và-Thực hiện lần đầu trong thời gian diễn ra ưu đãi với mức đăng ký tối thiểu cho mỗi lần đăng ký như bảng dưới đây, sẽ được chia đều quỹ thưởng trị giá 20.000 USD bằng BNB.
Token
Khối lượng tối thiểu cho mỗi lần đăng ký
BTC
0,005 BTC
ETH
0,05 ETH
SOL
1.2 SOL
MATIC
120 MATIC
ADA
175 ADA
BNB
0,4 BNB
DOT
8 DOT
BCH
0,5 BCH
BUSD
200 BUSD
USDT
200 USDT
[Đăng ký Dual Investment NGAY!]
**********
Bạn muốn tìm hiểu thêm về Dual Investment?
**********
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Điều khoản và Điều kiện
  • Phần thưởng sẽ được phân bổ bằng BUSD hoặc BNB trong vòng hai tuần sau khi ưu đãi kết thúc, dựa trên tỷ giá tại thời điểm trao. Bạn có thể đăng nhập và xem giải thưởng trong Ví >Lịch sử giao dịch >Phân bổ;
  • Một khi đã đăng ký Dual Investment, bạn không thể huỷ bỏ hoặc rút sớm;
  • Bất kỳ người dùng nào bị phát hiện gian lận đều sẽ tự động bị truất quyền tham gia chương trình;
  • Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc Quy định của chương trình.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Bạn hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.