Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Hủy niêm yết

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance Futures hủy Hợp đồng tương lai vĩnh cửu LUNA Ký quỹ bằng coin và cập nhật mức đòn bẩy cũng như ký quỹ cho Hợp đồng tương lai vĩnh cửu LUNA Ký quỹ bằng USDT

2022-05-13 05:59
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance Futures sẽ tiến hành thanh toán tự động Hợp đồng tương lai vĩnh cửu LUNA Ký quỹ bằng coin và hủy hợp đồng vào 15:00 ngày 12/05/2022 (Giờ Việt Nam)
Lưu ý: Người dùng nên đóng mọi vị thế đang mở trước thời gian hủy niêm yết để tránh trường hợp thanh toán tự động.
Binance Futures sẽ cập nhật mức đòn bẩy và ký quỹ cho Hợp đồng tương lai vĩnh cửu LUNA  Ký quỹ bằng USDT vào ngày 12/05/2022, với mức đòn bẩy và mức ký quỹ mới như ở bảng bên dưới. Thay đổi này sẽ có hiệu lực sớm nhất lúc 15:00 (Giờ Việt Nam) và muộn nhất lúc 15:30 (Giờ Việt Nam). Mức đòn bẩy tối đa và tỷ lệ ký quỹ ban đầu đã được điều chỉnh cho từng mức. Những vị thế hiện tại được mở trước khi cập nhật sẽ không bị ảnh hưởng
Mức đòn bẩy tối đa của Hợp đồng tương lai vĩnh cửu LUNA Ký quỹ bằng USDT đã được giảm xuống còn 8x.
Mức đòn bẩy trước đó 
Mức đòn bẩy mới 
Vị thế
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 
21-25x
8x
0 <Vị thế ≤ 50.000
12,50%
11-20x
7x
50.000 <Vị thế ≤ 250.000
14,29%
6-10x
6x
250,000 < Vị thế ≤ 1,000,000
16,67%
5x
5x
1.000.000 <Vị thế ≤ 2.000.000
20,00%
4x
4x
2.000.000 <Vị thế ≤ 5.000.000
25,00%
3x
3x
5.000.000 <Vị thế ≤ 10.000.000
33,33%
2x
2x
10.000.000 <Vị thế ≤ 15.000.000
50,00%
1x
1x
15.000.000 < Vị thế ≤ 50.000.000
100,00%
Binance có quyền thay đổi thêm mức đòn bẩy tối đa và mức ký quỹ cho Hợp đồng tương lai vĩnh cửu LUNA Ký quỹ bằng USDT mà không cần thông báo thêm. Vui lòng xem tại đây để biết mức đòn bẩy và ký quỹ mới nhất.
Thông tin khác
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Hợp đồng tương lai tiềm ẩn rủi ro cao, đồng thời khả năng lãi và lỗ đều đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không thể hiện lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Bạn không nên xem thông tin ở đây là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Hợp đồng tương lai. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, hãy truy cập trang tài nguyên Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
12/05/2022
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.