Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

Binance hoàn tất tích hợp Aribitrum One và mở hoạt động nạp ETH trên Opens Layer 2

2021-11-19 11:44
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance đã hoàn tất việc tích hợp Arbitrum One và đã mở lại hoạt động nạp cho ETH trên Arbitrum One Layer 2. Vui lòng tìm địa chỉ nạp ETH trên mạng Aribitrum One Network trên trang Nạp tiền mã hoá. 
Binance sẽ mở lại hoạt động rút trên Arbitrum One Network vào ngày tiếp theo. Và chúng tôi cũng sẽ sớm thông báo đến người dùng sau đó.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
19/10/2021
 
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi nhờ ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/Android)
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 11 năm 2021. 
Binance có quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.