Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Binance sẽ hỗ trợ Chương trình Airdrop DIA (DIA) dành cho người dùng nắm giữ DIA (DIA)

Binance
2021-01-11 15:38
Xin chào các Binancian,
Binance sẽ hỗ trợ Chương trình Airdrop DIA (DIA) dành cho người dùng nắm giữ DIA. Binance sẽ phân phối token DIA cho mỗi người dùng dựa theo công thức tính sau:
(Số DIA bình quân mà người dùng nắm giữ tại thời điểm chụp số dư * Tổng số DIA Binance nhận được trong sự kiện airdrop) / Số DIA bình quân nắm giữ trên Binance vào thời điểm chụp số dư)
trong đó:
  • Số DIA bình quân mà người dùng nắm giữ tại thời điểm chụp số dư = (Tổng số dư DIA được chụp theo ngày trong tài khoản Binance của người dùng / Số ngày được tính)
  • Số DIA bình quân nắm giữ trên Binance vào thời điểm chụp số dư = (Số dư DIA của người dùng trên Binance / Tổng số ngày được tính)
Chúng tôi sẽ chụp số dư vào lúc 17:00 PM (Giờ Việt Nam) mỗi ngày từ 25/09/2020 đến 10/12/2020.
Hãy chú ý:
  • Những token DIA đang chờ được nạp hoặc rút ở thời điểm chụp số dư sẽ không được tính vào số dư DIA của người dùng.
  • Số dư DIA bình quân tại thời điểm chụp số dư dưới 1 DIA (bao gồm cả những số dư trong lệnh giao dịch) sẽ không đạt điều kiện airdrop.
  • Ảnh chụp sẽ bao gồm số dư DIA trong ví spot và trong tài khoản Tiết kiệm (bao gồm hoạt động Tiết kiệm ngắn hạn tại thời điểm chụp), nhưng ngoại trừ các tài khoản ký quỹ và các khoản vay bằng tiền mã hoá. Những khoản thanh toán lãi DIA chưa được phân bổ sẽ không được tính để nhận airdrop.
  • DIA được vay từ tài khoản ký quỹ hay khoản vay tiền mã hóa, hoặc DIA được chuyển đến ví spot từ các tài khoản này sẽ không đủ điều kiện để nhận airdrop.
  • Binance sẽ phân bổ token DIA sau khi dự án hoàn thành việc airdrop DIA cho người dùng sở hữu DIA. Chúng tôi sẽ đăng một thông báo khác sau khi quá trình phân bổ đã hoàn tất.
Để hiểu thêm về cách token DIA sẽ được airdrop cho người dùng nắm giữ DIA, vui lòng tham khảo: DIA 2020 Airdrop
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
10/01/2021
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi:
Bài viết liên quan
Binance kết thúc 7 hoạt động ưu đãi: Phần thưởng cực Khủng 999 Token, Cuộc thi giao dịch Hệ sinh thái Kava, Cuộc thi giao dịch DOT và nhiều hơn nữa