Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Binance sẽ hỗ trợ Nâng cấp mạng lưới và Hard fork của Polygon (MATIC)

2022-01-18 09:32
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork của Polygon (MATIC).
  • Sự kiện nâng cấp mạng lưới và hard fork của Polygon (MATIC) sẽ diễn ra tại chiều cao khối Polygon số 23.850.000 hoặc tương đương vào lúc 15:00 ngày 18/01/2022 (Giờ Việt Nam). Hoạt động nạp và rút tiền trên MATIC sẽ bị tạm ngưng từ 14:00 ngày 18/01/2022 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Hoạt động giao dịch MATIC sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng lưới và hard fork.
  • Quá trình nâng cấp mạng lưới & hard fork Polygon (MATIC) sẽ được thực hiện tại chiều cao khối Polygon số 23.850.000. Thời gian dự kiến chỉ là ước tính để người dùng tham khảo.
  • Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật thay cho người dùng đang nắm giữ MATIC trong tài khoản Binance.
  • Lần nâng cấp mạng lưới và hard fork Polygon (MATIC) này sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Một khi cho rằng mạng lưới sau nâng cấp đã ổn định, chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp và rút tiền MATIC và thông báo trước cho người dùng.
Lưu ý quan trọng:
  • Polygon sẽ giới thiệu cơ chế đốt token phụ thuộc vào hoạt động của mạng lưới. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tại liên kết
  • Kể từ thời điểm công bố thông báo này, Binance không có nghĩa vụ phải biết bất kỳ báo cáo kiểm tra mã bảo mật nào được thực hiện trên phiên bản nâng cấp mạng lưới và hard fork của Polygon này. 
Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng lưới và hard fork, vui lòng tham khảo những nội dung sau: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ Binance
17/01/2022
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.