Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Cập nhật về bước giá của một số cặp giao dịch Spot (12/05/2022)

2022-05-13 06:00
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Để đảm bảo người dùng có trải nghiệm tốt nhất trong thời gian biến động mạnh, Binance sẽ điều chỉnh bước giá (tức là mức thay đổi giá nhỏ nhất) của một số cặp giao dịch Spot từ 19:40 ngày 12/05/2022 (Giờ Việt Nam). Để nắm rõ chi tiết về tất cả các bước giá trên Binance sau thay đổi này, vui lòng tham khảo Quy tắc giao dịch.
  • Việc điều chỉnh sẽ không ảnh hưởng tới giao dịch spot và các tính năng liên quan khác.
  • Bước giá tối thiểu qua API cũng sẽ thay đổi. Người dùng API có thể sử dụng GET /api/v3/exchangeInfo để xem bước giá mới nhất. Để biết thêm chi tiết và thông tin cập nhật, vui lòng tham khảo API Changelog đầy đủ của chúng tôi.
  • Cập nhật thay đổi tick size sẽ không ảnh hưởng tới các lệnh có sẵn. Sau khi tick size được cập nhật, các lệnh được đặt trước lúc cập nhật sẽ được khớp với tick size ban đầu.
Vui lòng điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn theo sự thay đổi để tránh những ảnh hưởng không cần thiết đến giao dịch. Chúng tôi xin lỗi vì những sự bất tiện có thể gây ra.
Chi tiết điều chỉnh được thể hiện trong bảng dưới đây:
Cặp giao dịch
Tick Size (Trước khi cập nhật)
Bước giá sau khi cập nhật 
JASMYBNB
0,0000001
0,00000001
JASMYBUSD
0,0001
0,000001
JASMYEUR
0,0001
0,000001
JASMYTRY
0,0001
0,000001
JASMYUSDT
0,0001
0,000001
LUNAAUD
0,0001
0,00001
LUNABNB
0,0000001
0,00000001
LUNABRL
0,001
0,0001
LUNABTC
0,0000001
0,00000001
LUNABUSD
0,0001
0,00001
LUNAETH
0,0000001
0,00000001
LUNAEUR
0,0001
0,00001
LUNAGBP
0,0001
0,00001
LUNATRY
0,001
0,0001
LUNAUSDT
0,0001
0,00001
LUNAUST
0,0001
0,00001
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện đủ các biện pháp quản lý rủi ro cũng như đã tự mình nghiên cứu đánh giá về các nguyên tắc cơ bản và hiểu đầy đủ về dự án trước khi chọn giao dịch token.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
12/05/2022
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.