Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Latest Binance News

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

Binance System Upgrade Notice

2017-12-18 09:15

Fellow Binancians,

 

Due to the recent increase in user growth, Binance will be performing a system upgrade shortly after 2017/12/18 10:00 AM (UTC). The upgrade will take approximately 20 minutes. Binance will suspend withdrawals and trading during this period. We apologize for any inconvenience caused, and thank you for your patience.

Thanks for your support!

Binance Team

2017/12/18

 

Find us on

Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance_2017