Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

Binance Lists GVT

2017-11-16 09:34

Fellow Binancians,

GVT/BTC and GVT/ETH trading pairs are now available on Binance. You can start depositing and trading GVT now.

Details:

  1. About Genesis Vision (GVT)
  2. Fees
  3. Rules

Risk warning: cryptocurrency investment is subject to high market risk. Please make your investments cautiously. Binance will make best efforts to choose high quality coins, but will not be responsible for your investment losses.

Thanks for your support!

Binance Team

2017/11/16

 

Find us on

Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance_2017