Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Latest Binance News

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

Regarding REQ

2017-10-28 08:48

Fellow Binancians,

Regarding the double deposit of REQ experienced by some users on 10/27, we have decided to let these users retain an equivalent value of the duplicate deposit as credit against future trading fee on Binance.  

Thank you for your kind support!

Binance Team
2017/10/28


Find us on
Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance_2017