Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Latest Activities
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

CTR Purchases Leaderboard Reward Program Concluded

Binance
2017-10-20 10:07

Fellow Binancians,

The CTR Purchases Leaderboard Reward Program has concluded. Congratulations to the 50 bounty winners (Check attachment below for distribution details).

All the CTR bounties have been distributed to the winners’ accounts. You can check the distribution record in User Center>Distribution History.

Link: Top CTR Purchases Leaderboard Reward Program

Thanks for your support!

Binance Team
2017/10/20


Find us on

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance_2017

Bài viết liên quan
Africa Airdrop Carnival - Up to $15,000 in AXS, BNB & SHIB to Be Shared!