Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Latest Binance News
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

Binance Will Upgrade It’s Network Infrastructure

Binance
2017-08-31 13:32

Dear all,

 

We will upgrade binance network infrastructure at 12am. 2017/09/01. A small portion of users might experience network delay when visiting binance.com.

 

Thank you for your support!Binance Team

2017/08/31

Bài viết liên quan
Binance to Cease SUSHIUP, SUSHIDOWN, XLMUP & XLMDOWN Trading and Subscription Services (2021-12-03)