Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
API Updates
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

Binance API Beta

Binance
2017-07-28 06:29

Dear all,

 

Binance opens the API Beta to public. You can create your API Key and Secret in your Account settings(API Document).  

If you have any questions, please use the #Binance API (English).

You can apply API beta tesing here.

3.jpg

API

4.jpg

 

Thank you for your support!

 

Binance Team
July 28th, 2017

Bài viết liên quan
Updates to the Time Range of Data Retrieval via Binance Margin SAPI