Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
API Updates
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

Binance API Beta Testing Starts

Binance
2017-07-21 08:26

Dear all,

 

Binance API closed public beta starts today. To create your API Key and Secret, go to on the user center page. If you would like to participate in this beta testing, please contact our helpdesk.

You can apply API beta tesing here.

3.jpg

API

4.jpg

Thank you for your support!

 

Binance Team

July 21, 2017

Bài viết liên quan
Updates to the Time Range of Data Retrieval via Binance Margin SAPI