Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất

Chương trình ưu đãi Dual Investment Hallow-Win - Cơ hội nhận thưởng lên đến 20.000 USD bằng BNB!

Binance
2021-10-29 01:45
Trong khoảng thời gian giới hạn, những người dùng chương trình ưu đãi Dual Investments Hallow-Win sẽ đủ điều kiện để giành cơ hội chia sẻ quỹ giải thưởng 20.000 USD bằng BNB.
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 13:00 ngày 28/10/2021 đến 13:00 ngày 03/11/2021 (giờ Việt Nam)
Làm thế nào để nhận thưởng?
Tất cả mọi người dùng đăng ký BTC hoặc ETH Các sản phẩm Dual Investment (Tăng-và-thực hiện) với khối lượng tối thiểu được nêu như bảng bên dưới với mỗi lần đăng ký riêng biệt sẽ được xem là hợp lệ để chia đều phần thưởng 20.000 USD bằng BNB.
Token
Khối lượng tối thiểu cho mỗi lần đăng ký
BTC
0,004 BTC
ETH
0,06 ETH
Đăng ký Dual Investment NGAY!
**********
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Điều khoản và Điều kiện:
  • Phần thưởng sẽ được phân bổ bằng BNB trong vòng hai tuần sau khi ưu đãi kết thúc, dựa trên tỷ giá của cặp giao dịch spot của cặp BNB/BUSD tại thời điểm trao. Bạn có thể đăng nhập và xem giải thưởng trong Ví >Lịch sử giao dịch >Phân bổ;
  • Một khi đã đăng ký Dual Investment, bạn không thể huỷ bỏ hoặc rút sớm;
  • Binance có thể truất quyền tham gia của bất cứ người dùng nào nếu có dấu hiệu gian lận;
  • Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc Quy định của chương trình.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền quyết định mọi điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan
Ưu đãi hấp dẫn khi stake DAR: APY lên đến 43,12% và cơ hội nhận thưởng từ quỹ trị giá 7.500 DAR