Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Cập nhật API
Airdrop

BNB Holdings trong các khoản cho vay tiền mã hóa hiện được tính theo số dư BNB hàng ngày

2021-12-09 02:44
Thân gửi Cộng đồng Binance, 
Bắt đầu từ lúc 07:00 ngày 09/12/2021 (Giờ Việt Nam), Số dư Tài sản thế chấp BNB ròng trong Khoản vay tiền mã hóa sẽ được tính vào số dư BNB hàng ngày của người dùng
Số dư tài sản thế chấp BNB ròng trong Số dư trung bình khoản vay tiền mã hóa Binance được tính bằng tổng các lần chụp số dư tài khoản thế chấp BNB ròng hàng giờ trong tài khoản vay tiền mã hóa Binance trong một ngày chia cho 24 (giờ).
Lưu ý:
  • Số dư tài sản thế chấp BNB ròng = Tổng số dư tài sản thế chấp BNB - BNB đã vay - Lãi suất BNB.
  • Nếu Số dư tài sản thế chấp BNB ròng của người dùng bằng 0 hoặc âm, số dư đó sẽ được tính là 0.
  • Dữ liệu trên sẽ được ghi lại bằng cách sử dụng các lần chụp hàng giờ.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Bạn hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
08/12/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.